Taisyklės ir nuostatos

Bendrosios nuostatos:
1.1. Šios pirkimo / pardavimo taisyklės ( toliau -“Taisyklės” ) yra teisiškai privalomas dokumentas, nustatantis  Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas, apmokėjimo sąlygas, įsipareigojimus,  prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką  bei atsakomybę įsigyjant prekes  elektroninėje parduotuvėje “www.jurgaartlab.com “ ( toliau – “ El. Parduotuvė “ ).
1.2. Visi pirkėjai, atliekantys pirkimo veiksmą, patvirtina, kad yra susipažinę ir sutinka su šiomis Taisyklėmis, įsipareigoja laikytis jų ir nustatytų LR teisės aktų.
1.3. Taisykles bei nuostatas Pardavėjas  ( El.parduotuvė ) gali keisti/papildyti be išankstinio įspėjimo.

Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas:
2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas  El. Parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su El.Parduotuvės taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “ Užsakyti/Pirkti”. Prekės paruošiamos ir išsiunčiamos Pirkėjo nurodytu adresu tik gavus prekių apmokėjimo patvirtinimą.
2.2 Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
2.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
2.3.1. Atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: SEB bankas; AB „Swedbank“; „DNB Nord“ bankas; „Parex“ bankas; „Ūkio bankas“; „Danske“ bankas; „Nordea“ bankas; bankas „Snoras“. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
2.4. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
2.5. Visos sutartys , sudarytos tarp Pirkėjo/Pardavėjo yra saugomos El. Parduotuvėje.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai:
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes iš El. Parduotuvės šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas privalo sumokėti sutartą ( nurodyta pirkime ) sumą Pardavėjui  už užsakytas prekes ir jas priimti.
3.3. Pirkėjas privalo, atsiskaitymo ir registracijos formoje, pateikti  El. Parduotuvei būtiną teisingą informaciją, kad pirkimo/pardavimo  sandoris įvyktų.
3.4. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui ( El.parduotuvei ) įsigytą prekę ar prekes per LR įstatymais numatytus terminus.

Prekių grąžinimas:
4.1. Už grąžinamos  prekės ( prekių ) siuntimą sumoka Pirkėjas.
4.2. Pardavėjas taiko 14 dienų prekių grąžinimo garantiją, vadovaujantis LR teisės aktuose nustatyta tvarka ( Lietuvos Respublikos Ūkio ministro    2001 08 17 d. įsakymu Nr.258 patvirtintomis nuotolinės prekybos taisyklėmis).
4.2 Grąžinama prekė turi būti neapgadinta , nepažeista, nenaudota, neišpurvinta, saugos lipdukai nepažeisti ( plombos ), turi būti originalioje pakuotėje, turėti visas pirkimo metu kartu gautas saugumo plėveles ir kitus pirkimo metu gautus atributus.
4.3. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti netvarkingas ir pirminę išvaizdą praradusias prekes.
4.4. Atsakomybės už negautas grąžinamas prekes ne dėl Pardavėjo kaltės El. parduotuvė neprisiima.
4.5. Grąžinant prekes būtina nurodyti šiuos duomenis:

kliento vardas/pavardė,
užsakymo numeris, iš kurio ketinama grąžinti prekę,
nurodomos konkrečios grąžinamos prekės,
įvardijamos grąžinimo priežastys.
Tai yra būtinos sąlygos pinigų grąžinimui už grąžinamas prekes.

Grąžinamas ar keičiamas prekes siųsti registruotu paštu adresu: Tilto g. 46, Dvariškių vs., Riešės sen, Vilniaus r. LT – 14256.

Prekių siuntimas ir pristatymas:
5.1. Visos siunčiamos prekės  apdraudžiamos ne mažesnei sumai nei pirkinio suma.
5.2. Pardavėjas ( El.parduotuvė ) pasilieka teisę  parinkti siuntėją – operatorių savo nuožiūra ( Lietuvos paštas, LP Express, Omniva ). Pirkėjas gali informuoti Pardavėją dėl pageidaujamo prekių pristatymo būdo, beabejok, bus atsižvelgta.
5.3. Nemokamai pristatoma Lietuvos Respublikos teritorijoje formatui iki 35×40 cm.
5.4. Kitų formatų darbų siuntimo kaina  neįtraukta į bendrą prekės kainą.
5.5  Pirkėjui pateikus klaidinančią ar netikslią informaciją, El. parduotuvė neprisiima atsakomybės už laiku nepristatytas ar klaidingu adresu pristatytas prekes.
5.6. Jei prekės pristato kurjeriu tarnyba, prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu tarnybos atstovu patikrinti siuntos būklę. Pastebėjęs prekės pažeidimą, Pirkėjas turi teisę nepriimti prekės ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui pasirašius kurjerių tarnybos pateiktą dokumentą yra laikoma kad prekė yra perduota /pristatyta nepažeista, geros būklės.
5.7. Pirkėjas iš karto privalo informuoti Pardavėją ( El.parduotuvę ), jeigu siuntoje gautos prekės neatitinka užsakymo.
5.8. Pirkėjas privalo atsiimti prekes pats. Jei Pirkėjas pats prekių priimti negali , o prekės pristatytos tinkamu adresu, nurodytu Pirkėjo atsiskaitymo ir registracijos formoje, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
5.9. Pardavėjas gavęs prekių apmokėjimo patvirtinimą- pradeda ruošti prekes išsiuntimui, tai užtrunka iki 3 dienų, tuomet išsiunčiama prekė Pirkėjui. Lietuvos respublikos teritorijoje Pirkėjas turėtu gauti prekes ne vėliau nei 10 d. bėgyje po apmokėjimo gavimo.  Pardavėjas neprisiima atsakomybės už prekių pristatymo vėlavimą dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Pardavėjo ( El. parduotuvės ) teisės ir įsipareigojimai:
6.1.El.parduotuvė neprisiima atsakomybės už Pirkėjo pateiktus netikslius, melagingus ar klaidingus duomenis ir pasilieka teisę nevykdyti užsakymo.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę i Pirkėjui priklausančią informaciją, nurodytą atsiskaitymo ir registracijos formoje, bei neperleisti jos tretiesiems asmenims.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas ir išankstiniu būdu apmokėtas prekes, atsiskaitymo ir registracijos formoje, nurodytu adresu.
6.4. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką arba panašią prekę apie tai pranešdamas Pirkėjui atsiskaitymo ir registracijos formoje nurodytais duomenimis . Jei Pirkėjas atsisako priimti panašią ar analogiška pasiūlyta prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 10  darbo dienų.
6.5. Pardavėjas pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo: apriboti, sustabdyti, panaikinti Pirkėjo registraciją, anketą, galimybę  naudotis El. parduotuve, jei Pirkėjas bando kažkokiu būdu pakenkti El. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui.
6.6. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, pasilieka teisę, be išankstinio pranešimo laikinai ar iš vis nutraukti El. parduotuvės veikimą.
6.7. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
6.8. Pardavėjas, savo nuožiūra ir be paaiškinimo, gali atsisakyti priimti užsakymą ir parduoti prekes Pirkėjui.

Informacijos siuntimas ir rinkodaros veiksmai:
7.1. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia atsiskaitymo ir registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir kilusius klausimus siunčia Pardavėjui ( El. parduotuvei ) nurodytu elektroninio pašto adresu.
7.3. Pardavėjas neprisiima atsakomybės, jei pirkėjas negauna siunčiamu informacinių ar patvirtinančiu pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėju tinkle sutrikimų, žinutėms patenkant i SPAM katalogą, ar dėl neteisingai nurodytų duomenų.
7.4. Pardavėjas turi teisę be atskiro įspėjimo keisti akcijų sąlygas, jas panaikinti, keisti prekių asortimentą.

Baigiamosios nuostatos:
8.1. Šios pirkimo-pardavimo taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai  sprendžiami LR įstatymu nustatyta tvarka.

Krepšelis yra tuščias